Dusty Green

Artikkel nr 4665ECO

Produktinformasjon


Samtlige tapeter fra Eco Wallpaper og Boråstapeter er frie for PVC, tungmetaller og miljøskadelige stoffer. Samtlige fargesystemer er vannbaserte. Tapetene kan benyttes i alle rom, unntatt våtrom. Beregnet levetid for tapetene er 10-15 år, og de kan gjenvinnes som energi ved forbrenning. Restfargene som oppstår ved produksjon gjenvinnes. Ingen tapetrester regnes som miljøfarlig avfall. For å kunne oppnå påkrevet tapetstyrke, samt Eco Wallpaper og Boråstapeters kvalitetskrav, brukes ikke gjenbrukte materialer i tapetene. Eco Wallpaper og Boråstapeters utslipp av løsemidler ligger under grenseverdiene for kravene til konsesjonstillatelse i henhold til miljøvernloven.

Eco Wallpaper

Eco Wallpaper er et svensk varemerke med et ungt og trendbevisst uttrykk. Med øye for hva som ligger i luften, satser vi på design som tiltrekker seg både brede og smale kundegrupper i et internasjonalt marked. Sortimentet dekker både eksklusive, ornamenterte tapeter såvel som frekke fototapeter.