Professional Metal Primer

Artikkel nr

Produktinformasjon


Skrap og børst til St 2 ifølge SS 055900 eller sandblås til Sa 2,5. Påfør 1-2 strøk til minst 40 µm avhengig av hvilken miljøklasse ifølge rustbeskyttelsesnorm BSK -08. Ferdigmal med egnet maling fra Nordsjö. Rør om nøye i spannet. Mal aldri under +5°C eller ved høy fuktighet (>80 %).