Original Takmaling helmatt 3

Artikkel nr

Produktinformasjon


Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For best resultat, påfør 1 strøk med Original Grunning og 1-2 strøk med Original Takmaling helmatt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Original Takmaling helmatt. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling. Mal ikke under +5 °C.