Tinova Wood Base Oil

Artikkel nr 5207775

Produktinformasjon


Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk impregneres med Tinova Wood Base Oil. Påfør hele konstruksjonen Tinova Primer Exterior. Mal deretter 2 ganger medmaling fra Nordsjös trebehandlingssystem. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil, grunnes og ferdigstrykes 2 ganger på samme måte som over. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn 80 %.

Flytende Treimpregneringsmiddel (PT8).

Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. All annen bruk er forbudt uten spesiell tillatelse. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs, men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk.


  • Størrelse: 1L, 2.5L, 10L
  • Antall strøk: 1
  • Tørketid: 4 time
  • Overmalbar etter: 24 time
  • Rengjør verktøyet med: Vann
  • Verktøy: Pensel, rulle, sprøyte