Original Grunning vegg og tak

Artikkel nr

Produktinformasjon


Flaten som skal males skal være ren, tørr og fast. Eldre flater behandlet med limfarge eller kalk, må spesialbehandles med Nordsjö Binder før maling. Puss, betong samt ulike platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn en gang med Original Grunning vegg og tak, og mal så 1-2 ganger med valgfri Original vegg- eller takmaling. Mal ikke når temperaturen er under +5 ºC.