Original Radiatormaling

Artikkel nr 5210112

Produktinformasjon


Tidligere malte radiatorer vaskes og skylles nøye. Løstsittende maling skal skrapes av. For best resultat skal metallrene flater grunnes med Professional Metal Primer og ferdigmales med Original Radiatormaling.  Ubehandlede kobberrør vaskes og ferdigmales med Original Radiatormaling. Malingen skal påføres fyldig. Ikke mal på varme flater, da dette gir dårligere ytflyt. Mal ikke under +5 ºC.