Suveren slitestyrke - særdeles miljøvennlig!

Linoleum har en unik slitestyrke. Materialet er laget av naturlige råvarer og er fullstendig resirkulerbart.

For over 100 år siden oppdaget man at det var mulig å utvinne linolje fra linplantens frø. Nesten like lenge har man produsert linoleum. Derfor er holdbarhet, sliestyrke og lang levetid veldokumentert. Den naturlige produksjonsprosessen er i utgangspunktet den samme nå som for 100 år siden, selv om moderne utstyr har rasjonalisert produksjonen og forbedret produktet. Basisråvarer hentes fra naturen og produksjonen tar fullt ut hensyn til energisparing og miljømessige forhold. Et utslitt gulv kan forbrennes som biobrensel eller destrueres.

Klikk her for å komme til våre kolleksjoner.
Mengder av farger og mønstre
Dette tidløse gulvbelegget har med tiden tilpasset seg dagens krav til funksjon og design. Kolleksjonene i dag tilbyr mange effektfulle design og mønstre. Det er også flere dekorative border å velge mellom.

Linoleum lages av fornybare materialer som linolje, harpiks, tremel og jute. Kalksteinsmelet i linoleum er en uendelig ressurs, og fargepigmentene blir valgt av hensyn til miljøet. Å utvinne og bearbeide disse materialene krever ikke mye energi.
Linolje fra linplantens frø er i kombinasjon med tallolje fra papirproduksjon, det viktigste råstoffet for linoleum. Linolje har faktisk gitt linoleum navnet. Gjennom årene er linolje blitt brukt til tekniske produkter som maling, men også til mat og medisin.

Harpiks hentes fra bartrærnes stammer, men uten at det er nødvendig å felle trærne. Sammen med de herdede oljene bygger harpiks bindemiddelet for linoleum, såkalt linoleumsement. Resultatet er en kombinasjon av styrke og fleksibilitet.

Tremel er egentlig avfall fra trebearbeidingsindustrien. Det er en viktig komponent som gir varige farger i kombinasjon med fargepigmenter. Tremel gjør gulvet vakrere og mer lettstelt i forhold til korkmel, som ble brukt før.
Korkmel fra korkeikas bark brukes til å gi svikt og demping av lyd i sportsgulv (idrettshaller). Utgjør undersjiktet i akustikkgulv.

Kalksteinsmel finnes i grunnfjell av fossile bergarter. Som i mange andre gulvmaterialer brukes kalksteinsmel i linoleum for å gi styrke mot belastningen av stolbein, hæler og rullende hjul.

Fargepigmenter gir linoleum liv. Disse er valgt med hensyn til miljøet. De organiske pigmentene inneholder ikke miljøgifter eller miljøfarlige tungmetaller og belaster derfor ikke naturen. I tillegg gir de en permanent fargeopplevelse, da de har høy fargebestandighet mot lys og luft.

Jutefiber som spinnes og veves til baksiden av linoleumet, er en plantebasert, fornybar råvare. Den dyrkes og bearbeides i India og Bangladesh. Bruk av bærekraftige råvarer, og en konstruktiv handel med utviklingsland, kan bidra til en bedre verden.