Nordsjö Idé & Design

Meny

Feng shui og de fem elementene

I følge feng shui er alle materialer bygget opp av de fem elementene tre, ild, jord, metall og vann. Forandringer i naturen oppstår i samspill mellom disse elementene. Alle elementene påvirker også oss mennesker. Når det er balanse mellom de forskjellige elementene kjenner du deg vel til sinns, og når de er i ubalanse kan det føles ubehagelig.

Tre

Treets energi beveger seg oppover og oppover. Treet står for åpenhet, ekspansjon, tilvekst og tanker som forvandles til handling og tålmodighet. For mye treenergi kan gjøre deg utålmodig, mens for lite kan gi deg følelsen av at du ikke utvikles. Du finner treelementet i tremøbler, trepanel, tak og gulv, planter innendørs og utendørs, tekstiler som er plantebaserte f.eks. bomull og lin, bilder, tapeter og på tekstiler med motiver av planter, blomster eller andre organiske ting. Det kan også være former som ligner på påler, stolper ellers striper. Farger som inneholder treelementet har grønne eller mellomblå toner.

Ild

Ildens energi er livlig, og pulserer i ulike retninger. Ilden forbindes med de røde fargetonene og med følelsene våre. Ilden har kvaliteter som dynamikk, energi, entusiasme, kreativitet, selvsikkerhet og evnen til å lede mennesker. For mye ildenergi kan føre til utålmodighet, aggresjon, impulsivitet eller for store ambisjoner. For lite ild kan få deg til å miste entusiasmen, varmen og motivasjonen. Du finner elementet ild i alle typer lys (lamper, levende lys, ildsteder etc.), husdyr og alt som kommer fra dyr (bein, fjær, skinn, ull m.m.), kunst eller pyntegjenstander som forstiller sol, lys, ild, triangler og pyramider. Alle røde fargetoner er farger som inneholder ild.

Jord

Jordenergien er samlet og peker nedover. Jord er en stabil energi som står for modenhet. Positive egenskaper hos jord er medfølelse, oppriktighet og hensyn, et praktisk håndlag, organisasjonsevner, stabilitet og sensualitet. For mye jordenergi kan gjøre deg alt for konservativ og seriøs. For lite kan føre til at du mister fotfestet. Jord finner du i tegl, kakler og keramikk, kunst som viser åpne landskap (som ørken og marker), samt lange tomme flater, firkanter og rektangler. Fargene er brune, gule og jordfargede toner.

Metall

Denne energien beveger seg innover og er komprimerende. Symbolet for metall er et sirkelformet kretsløp. De positive egenskapene er konsentrasjon og besluttsomhet. For mye metallenergi kan føre til en overdreven evne til å finne kompromisser og nye veier i livet. Det motsatte kan føre til svakhet og ubesluttsomhet. Metallenergi finnes i metaller, steiner, uslipte krystaller, kunst og gjenstander av metall, sirkler, ovaler og buer. Metalliske farger er hvitt i alle toner og lyse pasteller.

Vann

Vannenergien beveger som fremover, og står for stillhet og mørke. Vannet kan gi oss innsikt i livet vårt. Det stimulerer åndelighet, mystikk, selvfølelse og kontakt med høyere makter. For mye vann gjør at vi ikke finner en struktur på livet, for lite kan gjøre oss passive og fremkalle angst og vanskeligheter med å håndtere stress. Vannenergiens farger er mørke, som f.eks. mørkeblått og mørkegrått, og formene er uregelmessige. Du finner vannets energi i alle innretninger og kunstverk med vann, reflekterende flater, krystall, glass og speil.